De woningtypen op Kavel A

Kavel A ligt in de kop van het Veemarkt terrein net onder de sportvelden van Hercules. Wat Kavel A uniek maakt binnen de Veemarkt is de lage dichtheid van het plan. Waar het gemiddelde van de Veemarkt op 50 tot 55 woningen per hectare ligt heeft Kavel A slechts 12 woningen per hectare. Daarnaast heeft Kavel A een vrije ligging in het groen aan de rand het water.

Kavel A is opgebouwd uit 12 kaswoningen verdeeld over 4 verschillende typen. Gelegen aan de Sarteweg zijn de twee grootste typen kaswoningen, type A en B. Deze woningen hebben drie verdiepingen waarbij de nokhoogte van de kas 12 meter bedraagt. Aan de overzijde van deze woningen staan de lagere en kleinere kaswoningen type C en D. De kas heeft hier een nokhoogte van 9 meter met daarin een woning verdeeld over 2 lagen. De plattegronden en doorsneden van de verschillende typen kaswoningen zijn te vinden in de afbeelding hierboven (3e afbeelding).

De overige kenmerken van de woningen zijn:

Type A
127m2 GBO
105 m2 terras/tuin
14,3m x 7,0m kasmaat
3 verdiepingen

Type B
104m2 GBO
76 m2 terras/tuin
10,5m x 7,0m kasmaat
3 verdiepingen

Type C
91m2 GBO
69 m2 terras/tuin
10,5m x 7,0m kasmaat
2 verdiepingen

Type D
70m2 GBO
54 m2 terras/tuin
10,5m x 5,7m kasmaat
2 verdiepingen

Naast de grote hoeveelheid „binnentuin” in de kas zelf hebben alle woningen tevens een grondgebonden tuin buiten de schil van de kas. Voor de drie woningen in het zuidwesten (type 1 en 2) zijn deze tuinen gelegen op het parkeerdek en aan de Sarteweg.

In het zuiden van Kavel A tussen de kaswoningen wordt een parkeergarage gerealiseerd waarin veilig geparkeerd kan worden. Het parkeerdek is toegankelijk voor alle bewoners van Kavel A. Hier kunnen de kinderen naar hartelust spelen of kan er bijgekletst worden met de buren.

Comments are closed.