KasCo® locatie Bosrankstraat Buiksloterham

Aangezien de ontwikkeling van de Veemarktterrein veel langzamer verliep dan aanvankelijk gedacht en de door de gemeente afgegeven grondprijsindicatie van circa €1500,- incl. veel potentiële KasCo deelnemers deed terugtrekken werd er eind 2011 door cc-studio besloten in te schrijven op een kavel in Amsterdam Noord om daar de eerste prototype te kunnen gaan realiseren. De daar afgegeven grondprijs van €650,- incl. was veel realistischer en de ontwikkeling zou welstandsvrij zijn. In ieder geval een hobbel minder.
Samen met de familie van architect Thomas Dill is een op zuid georiënteerde hoekkavel van 20,8mx7m aan de Bosrankstraat in Buiksloterham gekocht (maximale footprint: 15mx7m en maximale bouwhoogte: 15m; kavel nr. R (BSH05R)). De grond wordt in mei-juni 2013 opgeleverd.
De woning zal bestaan uit een 2 tal 2-laagse appartementen, elk met een bruto vloer oppervlakte (bvo) van 88m2 met op de begane grond 2 atelierruimtes van elk 22m2 bvo. In totaal 220m2 b.v.o. De 2 woningen en ateliers zullen worden omsloten door een collectieve kas met een grondvlak van 7x15m bij een nokhoogte van maximaal 15m. Hierdoor ontstaan er rondom en op de bovenste verdieping tevens collectieve semibuitenruimtes. Aangezien de kaswoning een alledaagse standaard woning is en tot mogelijk onwenselijke interpretatieverschillen zou kunnen leiden van het Bouwbesluit, is reeds in een vroeg stadium contact gezocht met de Dienst Bouw en Woningtoezicht en zijn de diverse onderzoeksresultaten in het gesprek ingebracht als zienswijze.
Daarnaast, is met ondersteuning van Stichting Slimbouwen, in het kader van een internationale innovatie subsidie (IPC) en i.s.m. architect Thomas Dill de toepassing van seizoen overbruggende energieopslag d.m.v. een buffertank onderzocht. Uit dat onderzoek bleek dat een aanvullend voordeel van de kaswoning is dat het vergrote dak en geveloppervlak de plaatsing van voldoende zonnecollectoren vergemakkelijkt waardoor een energie nul- of plus-woning eventueel mogelijk wordt.

Zelfbouw in Buiksloterham, Amsterdam Noord >>
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwprojecten/noordwaarts/projecten/buiksloterham/zelfbouw/

Presentatie Buiksloterham zelfbouwers tijdens Zelfbouwcafé in pakhuis De Zwijger >>
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwprojecten/noordwaarts/noordwaarts-nieuws/buiksloterham/presentatie/

Comments are closed.