KasCo® Buiksloterham: duurzaamheid uitgelegd

Eén van de belangrijkste kenmerken van de kaswoning is zijn duurzame karakter. Voor de twee onder één kas variant die gebouwd gaat worden aan de Bosrankstraat in Amsterdam-Noord, is dit volledig uitgewerkt in drie niveaus van duurzaamheid: functionele levensduur, materiaalgebruik, energiegebruik

Functionele levensduur
Uitgangspunt is dat het ontwerp in staat is verschillend functies en hybride gebruik binnen inrichtingstype A en B (voormalig milieuklassen I en II) te accommoderen zonder rigoureuze aanpassingen te hoeven ondergaan. De verschillende woningen binnen de kas zijn onderling op de begane grond horizontaal te koppelen en per eenheid zelf verticaal te integreren. De begane grond- en de bovenbouw hebben de mogelijkheid tot het aanleggen van een afzonderlijke ingang. Omdat alles zich achter een wind en waterdichte schil bevindt, is de gehele invulling en het interieurwerk gemakkelijk aanpasbaar. Hier wordt in de fundering en de hoofddraagconstructie rekening mee gehouden in de vorm van het rekenen met voldoende vloerbelasting.

Materiaalgebruik
Omdat alles achter glas tegen wind, water en uv beschermd is, kunnen eenvoudige, onbehandelde en natuurlijke materialen worden toegepast en is er veel minder onderhoud nodig. Er wordt in het ontwerp van de binnenwoning zodoende waar mogelijk onbehandeld hout toegepast. Naast onbehandeld hout zal een deel van de binnengevels worden voorzien van een begroeide gevelafwerking. Alles is zo veel als mogelijk industrieel vervaardigd. Hierdoor zijn de afvalstromen beheersbaar en is de recyclebaarheid veel groter dan in het geval van bouwen op de bouwplaats. Er wordt tevens een hemelwater opvang, grijswater en zwartwater circuit aangelegd. Onderzocht wordt of rioolwater direct gezuiverd kan worden met een lokaal systeem. De kas biedt verder de ruimte voor integratie van groen in de woon- en werk binnenklimaat.

Energie gebruik
De locatie van de kaswoning (kust) kenmerkt zich door relatief veel wind. Dit wordt verwerkt en gebruikt in het ontwerp (vorm van de schil, positie en afmetingen openingen) zodat aanwezige winddrukken de gewenste ventilatie kunnen aandrijven. Een strikte vraag naar een beperkte energievraag van EPC < 0,40 wordt gerealiseerd door de toepassing van natuurlijke ventilatie met voorverwarmde kaslucht, lage temperatuurverwarming en koudebrug reductie. Tevens wordt er gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen: gebruik van passieve zonnewarmte, warm(terug)winning uit de voorverwarmde kas en gebruikte ventilatielucht d.m.v. warmtepomp met buffertank voor tapwater verwarming. Daarnaast is er rekening gehouden met eenvoudige toekomstig aansluitmogelijkheden voor PV panelen op het aanwezige 12 V netwerk en voor de installatie van zonnecollectoren in dak. De eindige energiebronnen worden efficiënt ingezet wat resulteert in een lager energieverbruik door het 12 V netwerk (led verlichting, opladers mobiel, laptop ect, direct mogelijk zonder transformators, geen aansluiting op het aardgasnet, efficiënt verbruik (en monitoren) van verwarming, elektra (met stand-by killers) en verlichting met centraal schakeling. Tot slot wordt er een hotfill- infrastructuur aangelegd voor vaatwasser en wasmachine en wordt het hemelwater  opgevangen en hergebruikt voor het grijs-watercirquit.

De duurzaamheid op het gebied van levensduur, materiaalgebruik en energie gebruik hebben ertoe geleid dat de KasCo® woning in Buiksloterham voor 85% energie neutraal functioneert.

Comments are closed.