Betrokken partijen

Wonen onder een kas op de manier waarop KasCo® dit verbeeld is bedacht in de keuken van architectenbureau CC-STUDIO te Amsterdam (website). Ons voorstel, het bouwen onder een kas, oorspronkelijk bedacht door o.a. Bengt Warne en Thomas Herzog, is aangepast voor onze hedendaags stedelijke context en hybride functioneel gebruik.

“Gebouwen die voldoen aan het bouwbesluit zijn kwalitatief goede gebouwen maar hebben vaak een hoge milieubelasting en zijn meestal niet duurzaam voor mens, milieu en economie.” [uit: Milieubeleid voor een leefbare en duurzame stad; Utrecht]

De gemeente Utrecht onderschrijft met haar beleid “2030 CO2 neutraal” de ambitie wonen tot integraal en duurzaam wonen te maken en daagt ontwikkelende partijen uit om samen met de haar deze beleidsambities waar te maken. [www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=266181]

 

KasCo® Utrecht; een passiefhuis met veel licht en ruimte

cc-studio ondersteunt van harte deze toekomstvisie en zou graag de ruimte willen krijgen de duurzame KasCo® woning in de stad te bouwen. Wij denken dat deze woning in het vacuüm past, tussen de traditionele bouwbesluit-ontwikkelaarswoning en de duurdere duurzame individuele woningen. Ontwikkelaars zijn in deze economische onduidelijke tijden nauwelijks nog bereid risico te nemen met duurzaamheid en niet iedereen die wil heeft ook de middelen om een eigen dure duurzame woning te laten bouwen. Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en een goed doordacht, aan individuele eisen aanpasbare, cataloguswoning beidt wel een uitweg duurzaamheid gerealiseerd te krijgen.

Comments are closed.